ร้าน DirexShop

Kay

นนทพร แพทย์พิทักษ์

เราชอบประดิษฐ์โดยเฉพาะ "สมุด" ที่ออกแบบ
ให้แตกต่าง โดยใส่รายละเอียดเฉพาะทางอย่างตั้งใจ
เราชอบทำทุกอย่าง เพื่อทำให้ทุกคนที่ได้รับมีความสุข

หากคุณต้องการงานเฉพาะที่ไม่ซ้ำใครสำหรับ
ตัวคุณเองหรือเพื่อนของคุณ ติดต่อเราได้ง่ายๆ
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ดีใจจังที่ได้รู้จัก!

บอกเราได้เลย ถ้าต้องการ ชิ้นงานที่พิเศษ